آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

پرسشنامه

تفسیر پرسشنامه افسردگی بک

احساس می کنید امیدی به آینده نیست؟ احساس شکست می کنید؟ بی حوصله هستید؟ اشتها ندارید؟ علاقه خود را به مسایل جنسی از دست داده اید؟ اگر پاسختان به حداقل د

دکتر آناهیتا صالح - تهران -

تفسیر پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت

آیا به سوی موفقیت قدم بر می دارید؟ آیا بدون داشتن احساس «غلط انداز بودن» یا «در جای خود نبودن» می توانید جلوتر بروید؟ آیا در برنامه های جاه طلبانه تر وارد خواهید شد؟

دکتر آناهیتا صالح - تهران -

0.1274
آگهی ویژه مشاوره
شرح خدمات مرکز مشاوره راه سوم
مرکز مشاوره راه سوم
تهران
تلفن:22378283-09909469092